English:

All material on this site and stored in the Image Bank is property of Egmond Images and may not be used for any merchandising or retailing purpose, promoting any product or service, placed on any item for resale, or used in any third party guidebook, either printed or in electronic form without prior written permission of Egmond Images. This guideline does not apply for companies and clients who have required a login and password and accepted the general terms and conditions.

To apply for a client login and password, please send a e-mail to egmondimages@ziggo.nl

Nederlands:

Al het beeldmateriaal op deze site is eigendom van van Egmond Fotografie en mag op geen enkele manier worden gebruikt, tenzij daar vooraf schriftelijke toestemming voor is verleend.
Toestemming wordt door van Egmond Fotografie verleend door het per e-mail verstrekken van Login/password.
Bij het accepteren van Login/password accepteert de klant automatisch de algemene gebruiksvoorwaarden.

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005 en welke u gratis ter beschikking worden gesteld. U kunt deze downloaden door op de volgende link te klikken: www.petervanegmond.nl/vanegmond/documenten/voorwaarden-nl.pdf
Let op: van Egmond Fotografie verhandelt uitsluitend beeldrecht, geen portretrecht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven of overeengekomen.

Fotografen hebben op grond van art. 25 van de auteurswet recht op naamsvermelding. Voor ieder gebruik is toestemming vereist, en bij ieder gebruik is naamsvermelding verplicht. Indien er niet aan naamsvermelding wordt voldaan betaalt u het normale tarief voor het gebruikte beeld plus 50%. Wanneer een publicatie waarin foto’ s gebruikt zijn ook in z’n geheel of gedeeltelijk via cd-rom, internet, etc, verspreid wordt is er sprake van nieuw gebruik waarvoor opnieuw betaald moet worden.

Registreren t.b.v. het downloaden van HiRes bestanden is uitsluitend bestemd voor media/commerciële doeleinden.
Voor het registreren t.b.v. inloggen en downloaden, graag een mail naar: egmondimages@ziggo.nl of bel naar 0318-555123 of 06-54384384.
U ontvangt uw bevestiging met gebruikersnaam en wachtwoord per e-mail.
Gedownloade beelden worden beschouwd als zijnde gebruikt.
Bij publicatie is naamsvermelding verplicht.
Beelden mogen niet worden opgenomen in een database of op een andere wijze worden opgeslagen en dienen na gebruik vernietigd te worden.
De laatst geldende Algemene Voorwaarden van de fotografenfederatie BFN, NVF en GKF, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam zijn van toepassing